Záruční doba je 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. 

Záruční i pozáruční opravy provádí:
EVIVA s.r.o., Na Hrázi 18, 267 01 Trubín

Záruka se nevztahuje na:
• opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku,
• poškození výrobku v důsledku jeho použití v rozporu s pokyny k užívání a obecně známými a obvyklými způsoby používání,
• poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou nebo zásahem vyšší moci,
• mechanické poškození výrobku,
• poškození způsobené použitím nevhodných médií (baterií),
• vady a poškození způsobené neodborným zásahem do výrobku.

Doporučujeme kupujícímu před prvním použitím zboží prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva, plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím. 

Není-li kupujícím spotřebitel, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům, plynoucím z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození), kdy se bude při případné reklamaci vycházet ze skutečnosti, že bez výhrad přijal doručené zboží.

Záruční práva 

Pokud je kupujícím spotřebitel, je při prodeji spotřebního zboží zákonná záruční doba 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů), způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě. 

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

 • jde-li o vadu odstranitelnou
  právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vadu neodstranitelnou, bránící řádnému užívání zboží
  právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy
 • jde-li o vady odstranitelné, vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží
  právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci nebo vada nebrání běžnému užívání věci jako věci bez vadyprávo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

 

Reklamace zboží zakoupeného spotřebitelem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání s tímto výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

Přihlásit
Zapomněli jste heslo?
Zadejte Váš e-mail a přihlašovací údaje Vám budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu zadanou při registraci.


Košík je prázdný

Poslední navštívené zboží
 • Doposud jste žádné zboží nenavštívili.
Rychlé vyhledávání
Facebook
Reklamace

Pro bližší informace o postupu reklamace klikněte na odkaz: Reklamace

 
 

Nejprodávanější zboží

 
© EVIVA - INTERNETOVÝ OBCHOD